Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη υλοποίησης webinar :Πέρπερα Δωροθέα
Φερών 65, Βόλος 24210 38333