• 122
    0

    Στην εποχή μας οι άνθρωποι έχουν αρχίσει μια νέα Πνευματική Αφύπνιση, μία διαδικασία Επαναπροσδιορισμού Αξιών. Το άτομο «Επανακαθορίζεται και Μεταμορφώνεται». Η μεταμόρφωση εκφράζεται από φόβο και ...